13 окт 2020

Производитель мягкой мебели Гартлекс, уже на сайте!

На сайт добавлены следующие линейки мягкой мебели, нового производителя Гартлекс:
   Камино
   Синди
   Статус
   Темплтон
   Смак
   Сократ
   Лиз
   Орбис
   Хопи
   Мэдисон
   Левис
   Бокс
  Аскот
  Фред
  Вики
  Посейдон
  Хаб
  Бизнес
  Хост
  Витра
  Джоинт
  Модена
  Фебо
  Кубо
  V-200
  V-300
  V-400
  V-600
  М-01
  С-400М
  С-500
  С-500С.

Назад